สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ครูสุชิน ฟักสังข์

การต่อวงจรปลั๊กลอยควบคุมด้วยสวิตซ์.  https://youtu.be/jgBCQjydCRU

การเข้าสายขั้วพลาสติก. https://youtu.be/YkHPxZK-hXk

การเข้าสายขั้วกระเบื้อง https://youtu.be/3MsjxnHeTkY

การเข้าสายเต้าเสียบ https://youtu.be/u4PU-_qnyrw

การใส่และการถอดเต้ารับออกจากฝารองใน https://youtu.be/3dXmAjpqx1w

การคายสกรูเข้าสายที่ช่องเต้ารับ https://youtu.be/tXfv9G8DUWU

การต่อวงจรปลั๊กลอย https://youtu.be/xtZbA8H6iEc

การต่อวงจรอินแคนเดสเซนต์  https://youtu.be/yQqjDd9BR-o

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า https://youtu.be/BSHl6PA9BS8

ศัพท์ทางไฟฟ้า https://youtu.be/FDNdlISVL3Y

วงจรไฟฟ้า https://youtu.be/evJbyXPIaIs

ความรู้พื้นฐานและธรรมชาติไฟฟ้า https://youtu.be/Pf9F5hwNo3g

การอ่านค่าตัวตานทาน https://youtu.be/og3a9lTEV_s

อ่านค่าคาปาซิเตอร์ https://youtu.be/RSgT9JmGsKo

คำนวณกฎของโอห์ม https://youtu.be/PzrEztFIQbg

การแปลงหน่วย SI unit  https://youtu.be/W4BXW3pgWxU

การหาความต้านทานรวม https://youtu.be/qJ8xwYBxBUw

https://youtu.be/e5gdaWS9ELc     การวัดแรงดันไฟฟ้าในบ้าน

https://youtu.be/9QLfv8vM-Ew     การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

https://youtu.be/GvZAqTpPo3o  การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

https://youtu.be/2BRvSuz2f7A    การตรวจสอบแบตเตอรี่่

https://youtu.be/aOy8vvyJK3U    การตรวจสอบไดโอด

https://youtu.be/y1jiswpRwF4   การตรวจสอบคาปาซิเตอร์

https://youtu.be/CU0Sh5D0ZHA   การตรวจสอบLED

https://youtu.be/3QvibR_hb5U     การตรวจสอบLDR

https://youtu.be/nX1VLBEg0D4    ส่วนประกอบมัลติเตอร์

https://youtu.be/kDTgVL0lN3w   การวัดความต้านทานชุด2

https://youtu.be/_FaUatIeLLQ    การวัดความตานทานชุด1

https://youtu.be/V-AyuQJZdaI    การอ่านสเกลแรงดัน

https://youtu.be/5u6gaUldW7I    การอ่านสเกลความตานทาน

https://youtu.be/LQ6kkvOHHL0    การท่องรหัสสีตัวต้านทาน

view