สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ครูสุชิน ฟักสังข์

การต่อวงจรปลั๊กลอยควบคุมด้วยสวิตซ์.  https://youtu.be/jgBCQjydCRU

การเข้าสายขั้วพลาสติก. https://youtu.be/YkHPxZK-hXk

การเข้าสายขั้วกระเบื้อง https://youtu.be/3MsjxnHeTkY

การเข้าสายเต้าเสียบ https://youtu.be/u4PU-_qnyrw

การใส่และการถอดเต้ารับออกจากฝารองใน https://youtu.be/3dXmAjpqx1w

การคายสกรูเข้าสายที่ช่องเต้ารับ https://youtu.be/tXfv9G8DUWU

การต่อวงจรปลั๊กลอย https://youtu.be/xtZbA8H6iEc

การต่อวงจรอินแคนเดสเซนต์  https://youtu.be/yQqjDd9BR-o

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า https://youtu.be/BSHl6PA9BS8

ศัพท์ทางไฟฟ้า https://youtu.be/FDNdlISVL3Y

วงจรไฟฟ้า https://youtu.be/evJbyXPIaIs

ความรู้พื้นฐานและธรรมชาติไฟฟ้า https://youtu.be/Pf9F5hwNo3g

การอ่านค่าตัวตานทาน https://youtu.be/og3a9lTEV_s

อ่านค่าคาปาซิเตอร์ https://youtu.be/RSgT9JmGsKo

คำนวณกฎของโอห์ม https://youtu.be/PzrEztFIQbg

การแปลงหน่วย SI unit  https://youtu.be/W4BXW3pgWxU

การหาความต้านทานรวม https://youtu.be/qJ8xwYBxBUw

view