สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ว่าด้วยคำว่า “โคตร”

ว่าด้วยคำว่า “โคตร”

                                                     ว่าด้วยคำว่า "โคตร"

                 “โคตรเจ๋ง”  “โคตรเก๋า”  “โคตรเซ็ง”  “โคตรโง่”  โคตร ๆๆๆ  และโคตร  คำว่า “โคตร” นี้ ครูมักได้ยินนักเรียนเอ่ยอยู่บ่อยๆ  ด้วยเป็นที่ทราบว่านักเรียนมักใช้ภาษาปากสนทนากับเพื่อนที่สนิทสนม เรามาทำความรู้จักคำว่า โคตร กันสักนิด  ซึ่ง อ.ศรีศุภร มุสิกะยพงษ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือรู้รักภาษาไทย เล่ม ๑  ว่า

                  “คำว่าโคตร ไทยเรารับมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนำมาใช้เป็นคำนามที่มีความหมายว่า วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, เช่น โคตมโคตร (อ่าน โค-ตะ-มะ-โคด) หมายถึง  ตระกูลของพระโคดม  ซึ่งพระโคดมเป็นชื่อพระฤาษีประจำตระกูล ดูตามความหมายจะเห็นว่าไม่ได้เป็นคำไม่สุภาพแต่อย่างใด ยกเว้นบางทีก็นำไปใช้ในความหมายไม่สุภาพหรือเป็นด่า เช่น ก่นโคตร หรือ ก่นโคตรก่นเหง้า คำว่า ก่น แปลว่า ขุนโค่น  การก่นโคตร จึงหมายถึงการด่าไปถึงบรรพบุรุษหรือต้นตระกูลนั่นเอง ถ้าใครถูกกระทำเช่นนี้เห็นทีจะต้องวางมวยกันอย่างแน่นอน”

                  ปัจจุบันคนมักนำคำว่า โคตรมาใช้นำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ เป็นที่นิยมใช้กันในวัยรุ่นโดยเฉพาะเพศชาย หลายครั้งที่เดินผ่านนักเรียนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะได้ยินเสียงพูดคุยว่า “ครูคนนี้หน้าตาก็ดีแต่บ่นโคตรเก่งเลย อย่างกับคนแก่แน่ะ”  หรือ “เมื่อวานไปเดินแถวสยามมา สาวๆแถวนั้นโคตรสวยเลย” หรือ “เมื่อไรครูปล่อยสักที โคตรหิวเลย” เป็นต้น  คำว่าโคตรนี้จัดเป็นภาษาปากที่มีความหมายว่า มาก  เช่น บ่นโคตรเก่ง ก็หมายถึง บ่นเก่งมาก  สาวโคตรสวย หมายถึง สาวสวยมาก  โคตรหิว หมายถึง หิวมาก นั่นเอง คำว่าโคตรนั้นไม่ได้มีความหมายไปในทางที่ไม่สุภาพ แต่เราจำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ บุคคล และกาลเทศะ เพราะคำว่า “โคตร” เป็นภาษาปากก็ไม่ควรนำมาใช้ในภาษาที่เป็นทางการ

                  ครูเป็นคนชอบดูหนังจีน โดยเฉพาะเรื่องเปาปุ้นจิ้น  หรือภาพยนตร์ย้อนยุค เวลาที่มีผู้กระทำผิดร้ายแรงจะมีบทลงโทษที่น่ากลัวอย่างหนึ่ง คือ ถูกประหารเจ็ดชั่วโคตร  แต่โคตรคำนี้ไม่ได้หมายถึง มาก  เจ็ดชั่วโคตร หมายถึง วงศ์สกุลที่สืบสายโลหิตซึ่งนับตั้งแต่ตัวเองขึ้นไป ๓ ชั้น คือ ชั้นพ่อ ชั้นปู่และชั้นทวด กับนับจากตัวเองลงมาอีก ๓ ชั้น คือ ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน รวมเป็นเจ็ดชั่วโคตร ไม่นับผู้หญิงรวม นั่นเอง    

                                                                                                              ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์

ที่มา

กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๖.  รู้รักภาษาไทย เล่ม ๑.  กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

view